Voor wie

Voor mensen die

Met hun carrière willen doorstarten
Van werkplek of baan willen veranderen
In hun werk vastlopen of dit niet meer als zinvol ervaren
Vastlopen in relaties thuis of op het werk
Keuzeproblemen ervaren bij het kiezen van een beroep of studie

Voor antwoord op vragen rond

Mobiliteit: u zoekt uw eigen richting
Functioneren: u wilt beter functioneren
Preventie: u wilt meer voldoening in werk

U bent dan in staat om

Gericht te werken
Doeltreffend te communiceren

Met

Een eigen missie en visie
Een gericht actieplan op basis van persoonlijke SWOT-analyse

Obstakels zijn uitdagingen en mogelijke leermomenten, waardoor met onzekerheden, die nu eenmaal bij een zinvolle relatie met de toekomst horen, beter omgegaan kan worden

Translate »