Lopende projecten
Op dit moment richt de Stichting Views-Development zich op een project voor jongeren die zijn vast gelopen en behoefte hebben aan passend onderwijs op maat. Hierin krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken, hun talent te ontplooien en deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Coaching, empowerment met vakgericht leren staan hierin centraal.
examDaarnaast start Stichting Views-Development een project voor mensen die vanuit passie hun leven vorm willen geven.
 
 
 
 

De stichting werkt samen met:
Stichting Ecovrede
Stichting Talent in Beweging
Yatra Arts Foundation
Circulair Centrum Geitenkamp
Stichting Onderdak

 
 
Met Yatra Arts Foundation in India gaat de samenwerking al 10 jaar terug. De programma’s die hier lopen zijn lokaal ontwikkeld door en Srini Vassan (Directeur Yatra Arts Foundation India) en Pallas Hendriks.

Yatra Arts is een plek waar jonge kinderen van het arme Indiase platteland kunnen “thuiskomen” na hun schooldagen en geprikkeld worden hun creativiteit in te zetten. Kunst en het leren denken “out of the box” een nieuwe manier van denken en kijken naar de wereld staan hier dan ook centraal. Verder kunnen kinderen hier terecht voor huiswerkbegeleiding en Engelse les. De combinatie van creativiteit, speelsheid en de liefdevolle benadering van de kinderen dragen direct bij aan hun sociale en communicatieve vaardigheden. Zelfredzaamheid en oplossingsgericht leren denken – twee kernwaarden van zowel Yatra Arts als Views-Development – helpen de kinderen zich later beter staande te houden in hun volwassen leven.
Voor meer informatie over het centrum in India zie ook Yatra Arts Foundation

Yatra
Translate »