Project Stichting Views-Development
leerling2020
CORE VALUES
De basis van Stichting Views-Development ligt in twee belangrijke uitgangspunten:
1. ieder mens bezit een of meerdere unieke talenten,
2. het ontdekken, inzetten en leven van die talenten creëert overvloed in de maatschappij. Dit is de belangrijkste sleutel naar zelfwaardering, zingeving en verbinding – met jezelf en de wereld om je heen.
Missie
Views-Development ondersteunt mensen je leven vanuit unieke passie vorm te geven en de regie over je leven in eigen hand te kunnen nemen.
ACHTERGROND
Als samenleving organiseren we onderwijs en werk in een standaard structuur. Alleen niet iedereen functioneert goed binnen de kaders die we opgesteld hebben. Deze mensen lopen vaak vast in twee belangrijke basisbehoeften: het vormgeven van het eigen leven en het innemen van een specifieke plek in de maatschappij. Dit leidt helaas vaak tot negatieve stereotypering en zelfwaardering, een gevoel van vervreemding en uiteindelijk machteloosheid en apathie. Een probleem dat alle lagen en opleidingsniveaus van de samenleving doorkruist.
exam
TRANSITIE
Het team van Views-Development weet dat dit niet nodig is. Ons uitgangspunt is dat ieder mens een eigen kracht en uniek talent bezit. Wanneer we erin slagen dit talent om te zetten in concrete doelen en een levensinvulling, leidt dit tot een exponentieel groeien van gevoelens van zelfvertrouwen, verbondenheid en zingeving. Mensen nemen de regie terug over hun leven en delen hun talent. En daarmee creëren we overvloed in de maatschappij.
transitie
VERTROUWEN
Dit geloof in ieders unieke talent brengen we met passie en vertrouwen over op onze deelnemers. De werkwijze van Views-Development is persoonlijk, activerend en vooral liefdevol. We nodigen deelnemers uit zichzelf te ontdekken. Wat zijn je wensen, dromen en waarden? Wat heb je nodig om deze waar te maken? Zo begeleiden we mensen naar de transitie maken van toeschouwer naar deelnemer.
ONDERZOEK
Op basis van het oude Gilden Leerplan leerling – gazel/ meester – doen we onderzoek naar nieuwe vormen van vakgericht onderwijs. Binnen dit model voorzien we leerlingen in de behoefte om te leren van een rolmodel en dragen vakmensen hun meesterschap over aan een nieuwe generatie.
De onderzoeksresultaten worden met de wereld gedeeld: in publicaties, door het initiëren van pilot projecten en tijdens informatie – adviesbijeenkomsten. Daarnaast ondersteunt Views-Development nationale en internationale projecten in samenwerking met diverse organisaties door het ontwikkelen van trainingen en adviseren.
onderzoek
Samenwerkingspartners: http://www.vlierhof.org

Voor meer informatie over de stichting zie www.views.nl.
U kunt een emailsturen naar: ViewsDevelopment@gmail.com of bellen naar mobiel 0648109085.

Mocht u een goed doel willen ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op rekening nummer:
TRIO IBAN NL71TRIO0391029525 t.n.v. St. Views-Development

Dit is aftrekbaar van de belasting tot € 2000,-.

Translate »